Kullanım Şartları

I. Uygulama Kapsamı Kullanım Protokolü

Bu kullanım protokolü Kafiger Bilişim Teknolojileri resmi web sayfası için uygulanır (Bundan sonra “web sayfası” olarak geçecektir.) Kafiger Bilişim Teknolojileri bu vesileyle kullanıcılarını bu protokolün içeriğini dikkatle okumalarını ve tamamen anlamaları için uyarır. Web sayfasını kullanmanız kullanım protokolüne uymayı kabul etmeniz anlamına gelir. Eğer kullanım protokolünü kabul etmiyorsanız, web sayfasını kullanmayın. Kafiger Bilişim Teknolojileri kanunun izin verdiği dereceye kadar kendi isteğiyle kullanım protokolünün içeriğini düzensiz olarak değiştirme hakkını saklı tutar ve sizin kullanım protokolündeki değişiklikleri düzenli olarak gözden geçirme sorumluluğunuz vardır. Değiştirme bilgisinin yayınlanmasından sonra web sayfasını kullanmaya devam etmeniz sizin buna razı olduğunuzu ve değişikliği kabul ettiğinizi gösterir.

II. Fikri Mülkiyet Hakları Üzerine Bildiri

Web sayfasındaki tüm içeriğin ilgili fikri mülkiyet hakları, yandakiler dahil ama bunlarla sınırlı olmadan, metinler, resimler, müzik, video, animasyon, telif hakları, grafikler, tablolar, görsel arayüzler ve bilgisayar kodları (bu vesileyle “içerik” olarak anılacaktır), Kafiger Bilişim Teknolojileri’nin malıdır ve Kafiger Bilişim Teknolojileri tarafından yasal yetkiyle kullanılır. Web sayfasının içeriğini hiçbir şekilde ve hiçbir ticari amaç için Kafiger Bilişim Teknolojileri’nin önceden yazılı onayı olmadan kullanmamalısınız, yazılı olarak aksi belirtilmediği takdirde.

Kafiger Bilişim Teknolojileri tarafından sağlanan Kafiger Bilişim Teknolojileri ürünleri ve hizmetleri hakkındaki bilgileri web sayfasından indirebilirsiniz, şu sağlanmalıdır ki böyle bilgiler ticari amaçlar için kullanılmamalı ve değiştirilmemelidir. Yukarıdaki bilgiler ve bunları içeren belgeler hakkındaki daha ileri garantiler ve açıklamalar istenir ve Kafiger Bilişim Teknolojileri’nin yasal hakları ve çıkarlarının bildirilmesi sağlanmalıdır vs.

III. Kullanım Şartnamesi

Web sayfasını ve içeriğini yasadışı veya kullanım protokolünün yasaklanmış amaçlar için kullanmamalısınız ki diğer kuruluşların veya bireylerin yasal haklarını veya çıkarlarını çiğnemeyesiniz.

Web sayfasının veya herhangi bir içeriğinin, yapısının veya sunum biçiminin herhangi bir bileşenine erişmek, elde etmek, kopyalamak veya izlemek için “derin bağlantılar”, “PoweredbyGoogle”, “web robotları”, “web yakalama araçları” veya benzeri eşdeğer manuel işlemleri de içeren herhangi bir otomatik cihaz, program, algoritma veya yöntem kullanmamalısınız, böylece web sayfası tarafından bilerek sağlanmamış olan herhangi bir bilgi, yazı veya bilgiyi elde etmemeli veya etmeye çalışmamalısınız. Kafiger Bilişim Teknolojileri bu türden aktiviteleri yasaklama hakkını saklı tutar. Herhangi bir içeriğe yetkisiz erişim elde etmek veya web sayfasının hizmetlerinden birisini yasal yolla kullanmak için çalışmamalısınız. Web sayfasına herhangi bir ağ saldırısı başlatmamalısınız.

Uygulanabilir tüm ulusal ve uluslararası ihracat kontrol kuralları ve sınırlandırmalarına uymalısınız, buna varış yeri, son kullanıcı ve son kullanım ile ilgili olanlar dahildir. Böyle ihracat kontrol kanunları ve sınırlandırmalarına uymak için web sayfasına veya bir kısmına erişiminizi askıya alma, sınırlama veya bitirme hakkını saklı tutarız.

Kafiger Bilişim Teknolojileri her zaman böyle uygulanabilir kanunlar, düzenlemeler, yasal prosedürler veya hükümet kurallarına uymak için gerekli bilgileri açıklama hakkını saklı tutar. Kafiger Bilişim Teknolojileri aynı zamanda sahtekarlıktan korunmak için diğer şirketlerle ve kuruluşlarla bilgi değişimi dahil olmak üzere bilgilerinizi de açıklayabilir, Kafiger Bilişim Teknolojileri böyle bir açıklamanın gerekli veya kanunen izin verildiğini değerlendirdiği zaman.

Şunu teyit eder ve kabul edersiniz ki, eğer aşağıdakiler olursa, Kafiger Bilişim Teknolojileri web sayfası aracılığıyla herhangi bir iletişimi veya iletimi alıkoyma hakkını veya web sayfasında sunulan herhangi bir hizmeti alıkoyma hakkını saklı tutar: Kanun gerektiriyorsa veya Kafiger Bilişim Teknolojileri bunu yaparak mantıklı olarak sadece alttakileri yapabileceğine inanıyorsa: (1) Yasal prosedürlere uymak, (2) Kullanım protokolünü gerçekleştirmek, (3) Böyle verilerin başkalarının haklarını çiğnediğine dair itirazlara yanıt vermek veya (4) Kafiger Bilişim Teknolojileri’nin ve çalışanlarının, web sayfasının kullanıcılarının veya ziyaretçilerinin ve toplumun haklarını, mülklerini veya kişisel güvenliğini korumak.

Kafiger Bilişim Teknolojileri sadece kendi kararıyla, önceden bildirim yapmaksızın web sayfasına erişiminizi bitirebilir ve/veya gelecekte web sayfasına erişiminizi engelleyebilir, eğer Kafiger Bilişim Teknolojileri web sayfasını kullanmanızla alakalı olarak bu kullanım protokolünü veya diğer herhangi bir protokolü veya rehber kuralları çiğnediyseniz. Bu kullanım protokolünü herhangi bir şekilde ihlaliniz yasadışı ve düzensiz bir iş aktivitesi sayılacaktır ve Kafiger Bilişim Teknolojileri’ye sadece para ile telafi edilemeyecek zararlara neden olacaktır, bu durumda Kafiger Bilişim Teknolojileri gerekli veya uygun gördüğü şekilde tazminat veya eşdeğer bir talepte bulunacaktır. Bu çözümler geçerli sıradan kanunlar veya eşdeğeri altında kullanılabilen diğer tüm çözümlere ek olarak yapılır ve Kafiger Bilişim Teknolojileri’nin kullanabileceği diğer tüm çözümlere ek olarak, Kafiger Bilişim Teknolojileri’nin parasını sizden almaya hakkı olacaktır ve tüm avukatlık ve dava ücretlerini ödemeyi kabul etmiş sayılırsınız. Kafiger Bilişim Teknolojileri’nin bu kullanım protokolün ihlali sonucunda web sayfasına erişiminizin bitirilmesi bakımından size veya üçüncü bir tarafa karşı hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır.

IV. Üçüncü Taraf Bağlantıları

Web sayfası üçüncü taraf web sayfalarına bazı linkler içerebilir: Üçüncü taraf sayfalarının tüm içeriği üçüncü taraflarca sağlanacaktır, Kafiger Bilişim Teknolojileri üçüncü taraf web sitelerinin içeriği, özgünlüğü, doğruluğu veya kullanılabilirliği, güvenilirliği veya güvenliği hakkında hiçbir sözde, garantide veya beyanatta bulunmaz veya bizim kontrolümüz dışındaki diğer yönleri hakkında (ilgili tüm hakları dahil) ve Kafiger Bilişim Teknolojileri sizin üçüncü taraf içeriklerini kullanımınızın sonuçlarından dolayı yükümlü değildir. Üçüncü taraf içeriklerine erişim ve kullanım riskleriniz size aittir.

V. Mücbir Sebep ve Üçüncü Taraf Sebepleri

Kafiger Bilişim Teknolojileri aşağıdaki yükümlülükleri kanun hükümlerine göre yerine getirecektir ancak Kafiger Bilişim Teknolojileri aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan performans engelleri, performans hataları, performans gecikmeleri veya performans içeriği değişiklikleri durumunda sözleşmenin çiğnenmesinden sorumlu olmayacaktır.

(1)Ulusal felaketler, grevler, ayaklanmalar, savaşlar, hükümet eylemleri, yargı emirleri ve diğer mücbir sebepler; (2)Güç kaynağı hataları, iletişim hattı hataları ve diğer kamu hizmeti faktörleri veya hacker saldırıları, bilgisayar virüsü istilası, yasadışı içerik bilgisi, taciz eden bilgi kalkanları, hükümet kontrolü ve diğer başka ağ, teknoloji, iletişim hattı, bilgi güvenliği yönetimi önlemlerinden dolayı hizmet kesintisi ve engellenmesi durumları; (3)Rutin veya acil durum ekipman ve sistem bakımı, ekipman veya sistem hataları, ağ bilgisi ve veri güvenliğinden vs. dolayı Kafiger Bilişim Teknolojileri’nin iyi niyetlerle üstesinden geldiği durumlar.

VI. Gizlilik

Gizliliğinize saygı duyuyoruz ve tüm çabamızla koruyoruz. Lütfen kişisel bilgilerinizi korumak için aldığımız özel önlemler hakkındaki gizlilik politikamıza başvurun.

Biz (veya üçüncü taraf reklamcıları) sizinle pazarlama için temasa geçebilir ve size gizlilik politikamıza uygun olarak reklam, tanıtım veya kamuya açık bilgiler gönderebilir.

Şu not edilmelidir ki, sizinle web sayfası arasındaki ağ bağlantısı ve veri iletimi tamamen güvenli veya gizli değildir. Web sayfasına gönderdiğiniz bilgi ve veriler diğerleri tarafından kesintiye uğratılabilir. Kafiger Bilişim Teknolojileri sizinle web sayfası arasındaki ağ bağlantısının ve veri iletiminin güvenliğini veya gizliliğini garanti edemez.

VII. Yükümlülüklerin Sınırlandırılması ve Feragat Edilmesi

Kafiger Bilişim Teknolojileri web sayfası ve içerdiği içerikler ve hizmetlerin sunulması, sürekliliği veya erişilebilirliği hakkında hiçbir garantide bulunmaz. Web sayfası ve içeriği bir “status quo” bazında sağlanır. Web sayfasının veya linkli bir web sayfasının kullanımının tüm sorumluluğu sizdedir. Eğer web sitesinin tümü veya bir kısmı hakkında tatmin olmazsanız, web sayfasının tümünü veya bir kısmını kullanmaya devam etmeyebilirsiniz.

Kafiger Bilişim Teknolojileri web sayfasının içeriğinin doğruluğunu, tam olduğunu veya güvenilirliğini garanti etmez. Bu web sayfasında yayınlanan çeşitli ürünlerin bilgileri, ürün işlevleri, yapılandırma, parametreler, teknik özellikler ve hizmet içerikleri dahil ama bunlarla sınırlı olmaksızın, ülkeden ülkeye/bölgeye değişiklik gösterebilir. Aynı ürün için bile, ürün yaşam döngüsünün farklı fazlarında, ürün işlevi, yapılandırması ve parametreleri, teknik özellikleri vs. ayarlanabilir ve Kafiger Bilişim Teknolojileri’nin bunlara karşılık gelen bilgileri güncellemek için zamana ihtiyacı vardır. O halde, gördüğünüz ürün ve hizmet bilgileri pazarda satın aldığınızdan ya da alacağınızdan farklılık gösterebilir.

Kafiger Bilişim Teknolojileri endirekt, kazara, özel veya herhangi bir biçimde cezai hasar için sorumlu olmayacaktır veya Kafiger Bilişim Teknolojileri kar, gelir, veri veya veri kullanım kaybı dahil ama bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir endirekt kayıp için sorumlu olmayacaktır.

Kafiger Bilişim Teknolojileri ve ortaklarının üstlendiği, sizin web sayfasını kullanmanızdan kaynaklanan herhangi bir hasar veya kayıptan doğan toplam yükümlülük, web sayfasının hizmetlerini veya işlevlerini kullanmanızla bağlantılı olan toplam kullanım veya benzeri ücretleri geçmeyecektir. Bazı yargı yerleri yükümlülüklerin sınırlandırılmasına izin vermez, o halde süregiden sınırlandırmalar sizin için uygulanmayabilir.

VIII. Yasal Yargı Yerinin Uygulanması ve Diğerleri

Bu kullanım protokolünün sonlandırılması, performansı, yorumlanması ve anlaşmazlıklarının çözümü Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre halledilecektir.

Bu kullanım protokolü Türkiye, Ankara’da imzalanmıştır. Taraflar arasında bu kullanım protokolünün içeriği veya yerine getirilmesi bakımından herhangi bir ihtilafa düşülmesi halinde, taraflar durumu dostça çözüme bağlamak için en iyisini yapacaktır. Eğer anlaşma sağlanamazsa, taraflardan herhangi birisi protokolün imzalandığı yerdeki bir halk mahkemesinde bir dava açabilir.

Kafiger logo
Çağrı Merkezi:+90 850 305 66 37
E-Posta:[email protected]

Copyright © 2023 – Kafiger